skip to the content

CoaguChek® XS Sistemi

 Coaguchek® XS Sistemi  

  
   

 Oral antikoagülan tedavisinde olan hastaların kanama zamanı (PT Test) takibinde kullandıkları laboratuvar sonuçları ile uyumlu sonuç veren, güvenilir bir kişisel ölçüm cihazıdır. Cihaz bir damla kapiller kan kullanarak bir dakika içinde PT test, saniye ve %Quick cinsinden sonuç verir. Hasta cihazı evde ve seyahatte kendi PT test takibi için rahatlıkla kullanıp, hedef değerlerin dışında çıkan sonuçlarını hekimine bildirebilir. Cihaz ile yapılan takip, PT/INR stabilizasyonunu sağlayarak, oral antikoagülan ilaçların kullanımlarına bağlı olarak ortaya çıkabilen olası kanama/pıhtı oluşumlarını azaltır ve hastanın yaşam kalitesini arttırır.

 Daha detaylı bilgi için: www.coaguchek-tr.com